ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นโดย บริษัท ทรินิตี้ รูทส์ จำกัด ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ xxxx เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ xxxx และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร ชนิด ข.